Szybka ścieżka – wspieranie dążeń do stworzenia innowacyjnej gospodarki

Żyjemy w czasach, w których konieczne jest posiadanie przez państwo silnej, stabilnej i liczącej się na arenie międzynarodowej gospodarki. Aby wymogi te móc spełnić, Polska gospodarka musi stać się bardziej innowacyjna.

Żyjemy w czasach, w których konieczne jest posiadanie przez państwo silnej, stabilnej i liczącej się na arenie międzynarodowej gospodarki. Aby wymogi te móc spełnić, Polska gospodarka musi stać się bardziej innowacyjna

Autor zdjęcia: MorseInteractive

W praktyce, aby tak mogło się stać, konieczne jest podniesienie zaangażowania przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową. Trzeba zapewnić przedsiębiorcom jednak narzędzia, z których będą mogli skorzystać, by cel ten osiągnąć.

Wsparcie ze strony państwa

By przedsiębiorcy zaangażowali się w większym stopniu w działalność badawczo-rozwojową, trzeba zacieśnić więzi pomiędzy środowiskiem biznesu i naukowcami. Niezbędne jest, więc stworzenie mechanizmów, które współpracę tą będą ułatwiały i do podejmowania, której będą zachęcały. Bez ingerencji państwa i bez stymulowanie aktywności biznesu w sektorze nauki, celu tego nie uda się osiągnąć.

Innowacyjności nie można przecież ustanowić, ani zadekretować. Można natomiast poprzez wprowadzenie zmian w prawie i stworzenie atrakcyjnych mechanizmów finansowania prac B+R, stworzyć warunki, które spowodują zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, właśnie w oparciu o efekty prowadzonych przez nie prac badawczo-rozwojowych. Narzędziem takim jest chociażby nowopowstały konkurs Szybka ścieżka.

W ramach Szybkiej ścieżki, w obecnie obowiązującej perspektywie budżetowej, możliwe jest pozyskanie łącznie aż 1,9 miliarda euro. Minimum formalności i jasne reguły przyznawania środków z pewnością zachęcą wielu przedsiębiorców w zaangażowanie się w tym obszarze.