Pomysł na biznes

Wedle statystyk, na pięć nowo powstałych przedsiębiorstw tylko jedno z nich jest w utrzymać się na rynku dłużej niż kilka lat. Pozostałe, albo nigdy nie powstają, albo w bardzo krótkim okresie czasu po prostu odchodzą w gospodarczy niebyt. Jaki jest powód takiego stanu rzeczy?

Wedle statystyk, na pięć nowo powstałych przedsiębiorstw tylko jedno z nich jest w utrzymać się na rynku dłużej niż kilka lat

Autor zdjęcia: juhansonin

Jednym z powodów jest na pewno niewłaściwa, zazwyczaj zbyt optymistyczna ocena możliwości oraz predyspozycji samego przedsiębiorcy. Innym z powodów jest nieumiejętność znalezienia odpowiedzi na podstawowe i proste pytanie czym się zająć?. Nieumiejętność samodzielnego udzielenia odpowiedzi na to pytanie, jeszcze na etapie planowania działalności gospodarczej oznacz, bowiem ni mniej ni więcej jedynie to, że dany przedsiębiorca po prostu nie ma konkretnej chwili, konkretnego planu, który można by było chociażby spróbować wcielić w życie. Kiedy indziej znowu niepowodzenie wynika z błędnej oceny sytuacji rynkowej, czy też z niedoszacowania nakładów początkowych oraz niedoszacowania kosztów działalności. Brak powodzenia wcielenia w życie, lub utrzymania przy życiu przedsięwzięcia, może równie z wynikać ze złego wyboru partnerów biznesowych, czy też być skutkiem braku rezerwy finansowej oraz środków kapitałowych. Zadecydowanej większości wyżej wymienionych błędów dałoby się uniknąć, poprzedzając procedurę powoływania do życia biznesu sporządzeniem dobrego biznes planu.

Dobry biznes plan Poznań to przede wszystkim sporządzony na piśmie, wnikliwy plan działania, który w oparciu o zawarte w nim dokumenty zawiera szczegółowe informacje określające:

  • cel działania firmy,
  • sposoby osiągnięcia przez firmę zamierzonego celu,
  • informacje o środkach jakimi firma dysponuje celem realizacji zamierzonego celu.

Innymi słowy, biznes plan Poznań to coś na kształt mapy, pokazującej w jaki sposób osiągnąć można zamierzony cel, niezależnie od tego czy będzie on dotyczyć:

  • wejścia na rynek,
  • osiągnięcia określonego poziomu zysku,
  • czy też wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Co najważniejsze biznes plan Poznań oferuje przedsiębiorcom możliwość bezbolesnego, darmowego i efektywnego analizowania, planowania, eksperymentowania – innymi słowy, podejmowania dowolnych działań, które w swoim zamyśle mają doprowadzić do skutecznego zaistnienia na rynku, czy to firmy, czy produktu, czy też usługi.