Plan w biznesie

Nie ma chyba w dzisiejszych czasach i realiach rynkowych przedsiębiorcy, który nie wiedziałby o tym, jak istotne jest posiadanie dobrze skonstruowanego i opracowanego z należytą starannością biznes planu. W praktyce bowiem, prowadzenie firmy i planowanie w biznesie bezwzględnie wymaga jego posiadania. Dodatkowo, jest on także niezbędny w momencie gdy przedsiębiorca stara się pozyskać środki od zewnętrznych podmiotów, na przykład w postaci dotacji dla swojej organizacji.

Do czego najczęściej przydaje się biznes plan?

Nie ma chyba w dzisiejszych czasach i realiach rynkowych przedsiębiorcy, który nie wiedziałby o tym, jak istotne jest posiadanie dobrze skonstruowanego i opracowanego z należytą starannością biznes planu

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Istotnym jest, by konstruując biznes plan Poznań pamiętać o tym, by był on dostosowany do tego, kto jest jego adresatem. W zależności od tego, kto będzie go czytał, należy kłaść nacisk na różne elementy. Tak więc inna instytucja finansująca (na przykład bank), z pewnością zwróci szczególną uwagę na finansowe aspekty planowanego przedsięwzięcia biznesowego, na które chce się pozyskać środki, a zwłaszcza na :

  • to jakie są zabezpieczenia kredytu,
  • jakie przedsiębiorstwo posiada rezerwy finansowe,
  • jakie są przepływy gotówkowe.

Z kolei inwestor, zwłaszcza ten, który działa w branży, przyjrzy się zwłaszcza stronie merytorycznej projektu – stronie technicznej i osobistych predyspozycjach kierownictwa firmy, które w dużej mierze przesądzają o sukcesie całego przedsięwzięcia.