Pieniądze dla innowacyjnych

Kredyt technologiczny to nowy sposób wsparcia przedsiębiorców, którzy inwestują w nowe technologie (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Warunki tego sposobu finansowania są bardziej atrakcyjne niż standardowy, komercyjny kredyt inwestycyjny, ponieważ przedsiębiorstwo może skorzystać z tak zwanej premii technologicznej. Premię technologiczną przyznaje bank Gospodarstwa Krajowego, która to przeznaczona zostaje na spłatę części zaciągniętego kredytu. Przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia technologiczna może sięgać kwoty do 4 milionów złotych.

Procedura ubiegania się o przyznanie kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny to nowy sposób wsparcia przedsiębiorców, którzy inwestują w nowe technologie

Autor zdjęcia: Tax Credits

W pierwszej kolejności, przedsiębiorca składa w komercyjnym banku kredytującym (który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego), wniosek o udzielenie kredytu technologicznego, a także wniosek o udzielenie premii technologicznej. Do obowiązków banku kredytującego, należy sprawdzenie kompletności złożonej przez przedsiębiorcę dokumentacji. Na jej podstawie rozpatruje wniosek o udzielenie kredytu technologicznego i wydaje promesę kredytu. Promesa ta, wraz z dokumentacją, przekazywana jest dl Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje oceny pod względem formalnym i merytorycznym złożonego wniosku, po czym, za pośrednictwem banku kredytującego wzywa w razie potrzeby przedsiębiorcę do jego uzupełnienia. Co istotne, wnioski o przyznanie premii technologicznej, są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń (o czym np. tutaj: http://www.bankier.pl/wiadomosc/HEFAL-Przyznanie-premii-technologicznej-w-ramach-wniosku-o-dofinansowanie-uzupelnienie-raportu-74-2012-z-dnia-17-12-2012-r-2786089.html).

W dalszej kolejności, przedsiębiorca podpisuje z bankiem kredytującym umowę o udzielenie przez bank kredytu technologicznego. Kopia zawartej umowy przekazywana jest do Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa o wypłatę z Banku Gospodarstwa Krajowego premii technologicznej zawierana jest w przeciągu trzydziestu dni od otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kopii zawartej z bankiem komercyjnym umowy o przyznanie kredytu technologicznego.