Jakie przedsiębiorstwo może być adresatem usług faktoringowych?

Jak zaznacza doradztwo finansowe Poznań, coraz większym zainteresowaniem cieszy się w naszym kraju wśród przedsiębiorców usługa faktoringu (ciekawe rozwiniecie tematu tutaj: http://www.strategor.pl/doradztwo-finansowe-/). Jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla pewnego, określonego typu firm.

Adresat usług faktoringowych

Jak zaznacza doradztwo finansowe Poznań, coraz większym zainteresowaniem cieszy się w naszym kraju wśród przedsiębiorców usługa faktoringu

Autor zdjęcia: Sole Treadmill

Typowy adresat usług faktoringowych to przedsiębiorstwo, które:

  • prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
  • posiada duże zapotrzebowanie na elastyczne finansowanie,
  • utrzymuje stałą współpracę z odbiorcami,
  • realizuje ekspansywną strategię zwiększenia obrotów między innymi poprzez stosunkowo długie terminy płatności.

Korzyści płynące z faktoringu

Firma, która decyduje się na skorzystanie z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu:

  • może spłacać na czas swoje zobowiązania,
  • planować racjonalne zarządzanie finansami,
  • w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności
  • skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w przypadku eksportu.