Jak prowadzić firmę, to tylko dochodową!

W praktyce, nie jest wcale wielką sztuką otworzyć własną firmę. Zadaniem znacznie trudniejszym jest, bowiem znalezienie takiego pomysłu na prowadzenie działalności, by była ona dla nas opłacalna. A aby tak się stało, osoba taka musi nie tylko wymyślić, czym i w jaki sposób zamierza się zajmować, ale także jak stać się konkurencyjnym na rynku i przekonać do siebie klientów.

Szukanie pomysłów na firmę

Sam pomysł na biznes, choć jest warunkiem koniecznym, jest też warunkiem niewystarczającym do odniesienia sukcesu rynkowego

Autor zdjęcia: Sole Treadmill

Dobrze jest szukać pomysłów na firmę, która przynajmniej teoretycznie ma spore szanse na to by zaistnieć i utrzymać się na rynku. Warto w tym celu wstrzelić się w jakąś niszę, znaleźć obszar, w którym zauważamy popyt na nasze usługi, czy też towary. Jeśli uważamy na przykład, że w promieniu kilkunastu kilometrów nie ma myjni, a żyjemy w sporym zagęszczeniu osiedli i domków – warto pomyśleć o jej założeniu. Tak samo, gdy w pobliżu uczelni nie ma punktu ksero, opłaca się taki otworzyć, w końcu uczniowie i studenci potrzebują tego typu usług. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, należy sprawdzić, czy usługa taka nie jest dostępna na przykład na terenie uczelni, a w przypadku myjni, czy stacja paliw nie ma zamiaru przejść przebudowy, w wyniku, której dostawiona zostanie nowoczesna myjnia samoobsługowa.

Liczy się biznes plan

Sam pomysł na biznes, choć jest warunkiem koniecznym, jest też warunkiem niewystarczającym do odniesienia sukcesu rynkowego. O czym należy jeszcze pamiętać? Konieczne jest opracowanie biznes planu.

Biznes plan Poznań jest tak naprawdę szczegółową strategią i analizą działania firmy. Można, więc powiedzieć, że stanowi on podstawę do jej właściwego zarządzania. Pozwala, więc przekonać się, czy warto inwestować kapitał w realizację danego pomysłu, czy też nie.

Na co należy zwrócić uwagę opracowując biznes plan?

Decydując się na sporządzenie biznes planu, należy przede wszystkim uwzględnić specyfikę branży, do której będzie on się odnosił. Mając to na uwadze, przyjmuje się, że rzetelnie sporządzony biznes plan powinien określa:

  • organizację firmy, czyli przedstawia formę prowadzenia danej działalności gospodarczej;
  • cele firmy, zarówno te krótko, jak i długoterminowe;
  • rodzaj prowadzonej działalności – czy jest to na przykład handel, czy może usługi;
  • analizę rynku – informacje o już działających na danym rynku firmach, oferowanych przez nich cenach i jakości świadczonych usług, bądź też sprzedawanych produktów. Analiza rynku może odnosić się także do struktury demograficznej przyszłych i hipotetycznych klientów określa więc ich wiek i płeć), a także tej socjalnej (definiując ich zawody i uzyskiwane dochody). Bardzo ważne jest, aby zbadać rodzaj i wielkości rynku, określając a także dynamikę jego wzrostu i przewidując ewentualne spadki;
  • przedstawienie oferty – proponowanego klientom produktu, lub usługi, z podaniem informacji o tym, czy zamierza się działać samodzielnie, czy w kooperacji z innymi podmiotami, w handlu hurtowym, detalicznym, etc.;
  • strategię marketingową i promocyjną- przedstawienie zamierzonej dystrybucji towarów i sposobu ich reklamowania;
  • ilość i kwalifikacje pracowników – czy są oni w stanie podołać stawianym przed nimi zadaniom, czy też konieczne jest podniesienie ich kwalifikacji;
  • przedstawienie kwestii technicznych – jakie wyposażenie i prawne jest niezbędne do prowadzenia działalności (rodzaj wymaganych zezwoleń, koncesji, uprawnień, etc.);
  • przedstawienie analizy finansowej – stanowiące zestawienie za pomocą, którego określa się aktywa oraz pasywa posiadane przez firmę.

Dopiero po sporządzeniu i wnikliwej analizie powyższego planu, będzie można stwierdzić, czy prowadzenie zamierzonej działalności może okazać się dochodowe i opłacalne, czy też niekoniecznie.

Konstruowanie biznes planu

Opracowanie biznes planu nie jest jednak w praktyce rzeczą łatwą. Wymagane jest tu, bowiem nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale także zdolność analitycznego myślenia i oceny wielu zjawisk.  W praktyce, więc, najczęściej opracowanie biznes planu powierza się wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom, które mając doświadczenie w realizacji tego rodzaju zleceń, działają nie tylko szybko, ale także wiedzą, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Nie jest jednak tak, że przedsiębiorca jest całkowicie zwolniony z obowiązków wiążących się z opracowywaniem biznes planu. Bowiem bez jego wsparcia nikt sam nie jest w stanie przygotować mu biznes planu, jaki oczekuje. Sprostowanie – nie jest w stanie przygotować mu dobrego biznes planu, a co nam po tym, że zrobiony zostanie on na sztukę. Już chyba lepiej nie opracowywać go wcale, niż robić to byle jak.