Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne stanowi dział doradztwa ekonomicznego, obejmujący całościowe przygotowanie do prowadzenia działań w charakterze gospodarczym. Jest to consulting Poznań (więcej pod linkiem) w zakresie formułowania zasad postępowania, których zastosowanie prowadzi do osiągnięcia założonego celu danego przedsiębiorstwa.

Początki

Doradztwo strategiczne stanowi dział doradztwa ekonomicznego, obejmujący całościowe przygotowanie do prowadzenia działań w charakterze gospodarczym. Jest to consulting Poznań

Autor zdjęcia: ExtensivelyReviewed

Doradztwo strategiczne narodziło się wraz z rozwojem zarządzania. Stanowiło ono odpowiedź na pojawiające się zapotrzebowanie na zwiększenie wydajności wraz ze sprawniejszym planowaniem strategii podmiotów działających na rynku.

Pierwsza firma konsultingowa powstała pod koniec lat 90’ XIX wieku. Za założył ją profesor MIT Artur D. Little (stąd  też nazwa jego firmy). Założona w 1914 roku firma Booz Allen Hamilton jako pierwsza obsługiwała zarówno klientów rządowych jak i tych z branży przemysłowej. Natomiast pierwszą firmą, zajmującą się stricte doradztwem o charakterze strategicznym była założona w 1926 roku w Chicago firma McKinsey & Company, która do dziś jest niekwestionowanym liderem w tej branży, zatrudniającym na całym świecie wysoko wykwalifikowanych pracowników zajmujących się konsultingiem i doradztwem.

Swoisty wysyp firm działających w sektorze doradztwa strategicznego nastąpił po II Wojnie Światowej. Kolejne lata to poszerzanie się zakresu tych usług, o przedsiębiorstwa działające w sektorach usługowych, na przykład informatycznych (przykładem może być tu firma IBM).

Doradztwo strategiczne rozwijało się niezwykle dynamicznie (przekraczając co roku 20% wzrost) w latach 80’ i 90’ ubiegłego wieku. W latach 2001-2003 odnotowano spadek popytu na tego typu usługi, jednak od tego czasu odnotowuje się jego dalszy, choć powolny wzrost, co interpretować można jako jego ugruntowanie na rynku.