Biznes plan – dokument, którego opracowanie może dużo zmienić na plus

Najczęściej, biznes plan Poznań opracowuje się, aby móc uzyskać dofinansowanie swojej działalności. Pamiętajmy jednak o tym, że nie tylko w tym celu się go opracowuje. Warto pokusić się o jego sporządzenie także wtedy, gdy prowadzimy firmę, bez potrzeby znalezienia dla niej źródła finansowania. Biznes plan, jak sama nazwa wskazuje to plan działania w biznesie, mapa, która skutecznie wskazuje drogę przedsiębiorcom w kierunku założonego przez nich celu.

Po co opracowuje się biznes plan?

Najczęściej, biznes plan Poznań opracowuje się, aby móc uzyskać dofinansowanie swojej działalności

Autor zdjęcia: MorseInteractive

Zakładając jednak, że biznes plan Poznań opracowywany jest celem przedstawienia go osobom trzecim, niezwiązanym z daną organizacją, warto zadbać o to, by na jego podstawie można było dokonać oceny firmy pod kątem:

 • finansów,
 • potencjału,
 • pozycji jaką zajmuje na rynku,
 • możliwości rozwojowych,
 • etc.

W przypadku przedsięwzięć, które są dopiero na etapie analizy, biznes plan stanowi najlepszą metodę służącą do skonfrontowania posiadanych wyobrażeń na dany temat z realiami panującymi na rynku. Trzeba mieć, bowiem świadomość tego, że pomysł, który powstał w głowie, po dokonaniu gruntownej analizy, gdy zostanie przelany na papier, gdzie wszystkie założenia i kalkulacje są przemyślane, może okazać się obarczony błędami. W takiej sytuacji konieczne jest, więc podjęcie działań służących jego dopracowaniu lub też zupełne porzucenie z powodu nierentowności jego wdrożenia.

Dobre narzędzie do dokonywania kontroli

Biznes plan bardzo często wykorzystywany jest, jako narzędzie służące do przeprowadzania kontrolingu. Wynika to z tego, że opracowany biznes plan stanowi dobrym wzorzec, z którym możemy następnie porównywać realizację wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć. Wraz z upływem czasu, dzięki jego posiadaniu można dostrzec istniejące odchylenia od przykładowo początkowo założonego budżetu, bądź też harmonogramu działań, a także skutecznie identyfikować ich przyczyny i w odpowiedni sposób na nie reagować. Biznes plan jest również świetną podstawą do opracowywania kolejnych planów strategicznych, a także do wcielania ich w życie.

Pozyskiwanie źródeł zewnętrznego finansowania firmy

W istocie, dopiero na trzecim miejscu powinno się przedstawić biznes plan, jako środek umożliwiający pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Biznes plan jest załącznikiem wykorzystywanym w przypadku wszelkiego rodzaju:

 • wniosków kredytowych,
 • wniosków o przyznanie grantów,
 • wniosków o udzielenie dotacji,
 • a także do negocjacji prowadzonych z inwestorami.

Oczywistym jest, bowiem, że zanim przyznane zostaną firmie jakiekolwiek środki, inwestorzy chcą mieć pewność dobrego ulokowania swoich pieniędzy. Pewność taką może dać im tylko biznes plan. Mówi on, bowiem w jakiej kondycji jest dana firma i jakie ma perspektywy na przyszłość i plany do dalszego rozwoju. Zatem inwestorzy sprawdzają, czy:

 • odzyskają wyłożone przez siebie środki z odpowiednim stopniem zwrotu – sytuacja taka dotyczy instytucji kredytującej,
 • planowane przedsięwzięcia mają szanse powodzenia i spełnią cele postawione danemu funduszowi – dotyczy to przyznawania grantów,
 • czy firma będzie z czasem zwiększać swoją wartość w zadowalającym dla inwestora tempie – ma to miejsce w przypadku w przypadku inwestorów zewnętrznych,
 • przyjęte założenia są realne do wykonania – w przypadku każdego rodzaju adresatów biznes planu.